Certyfikaty na meble biurowe – wybieraj bezpiecznie

Pr贸bki Materia艂贸w Narbutas
Pr贸bki Materia艂贸w Narbutas
Pr贸bki Materia艂贸w Narbutas

CERTYFIKATY NA MEBLE BIUROWE – WYBIERAJ BEZPIECZNIE

Dlaczego certyfikowane meble biurowe to korzy艣膰 dla klienta?聽

Na pocz膮tek warto wyja艣ni膰, 偶e producenci mebli biurowych nie maj膮 obowi膮zku bada膰 swoich produkt贸w w niezale偶nych instytutach. Produkuj膮c meble biurowe, mog膮 jedynie zadeklarowa膰 zgodno艣膰 z przepisami obowi膮zuj膮cymi w kraju. Meble szkolne s膮 w tym przypadku wyj膮tkiem, poniewa偶 s膮 艣ci艣le znormalizowane, a odpowiednie certyfikaty s膮 wymagane.聽

Dlaczego wi臋c cz臋艣膰 producent贸w mebli biurowych nie bada swoich produkt贸w?聽

Wybieraj膮c t臋 艂atwiejsz膮 艣cie偶k臋, producent unika koszt贸w zwi膮zanych z uzyskaniem stosownego certyfikatu. Nie dostarcza pr贸bek ani produkt贸w do bada艅, nie aktualizuje ich wraz z wprowadzanymi modyfikacjami. Mo偶e si臋 wydawa膰, 偶e to dla producenta idealne rozwi膮zanie. Jednak偶e jedynie deklaruj膮c, 偶e jego produkt spe艂nia normy, producent nara偶a si臋 na odpowiedzialno艣膰. W przypadku podwa偶enia jako艣ci produktu, na przyk艂ad w wyniku nieszcz臋艣liwego wypadku spowodowanego normalnym u偶ytkowaniem takiego mebla.聽

Producenci mebli biurowych o pewnej renomie na rynku poddaj膮 swoje wyroby certyfikacji, zlecaj膮c badania niezale偶nym instytutom. W ten spos贸b uzyskuj膮 pewno艣膰, 偶e ich produkty s膮 bezpieczne i posiadaj膮 narz臋dzie do udowodnienia tego faktu w przypadku problem贸w. Producent posiadaj膮cy sprawozdanie z bada艅 swojego produktu ma r贸wnie偶 u艂atwione zadanie w przypadku eksportu lub oferowania mebli podmiotom, kt贸re dok艂adnie analizuj膮 to, co nabywaj膮 do swojego biura.聽

W przypadku zakup贸w mebli biurowych przez ma艂e i 艣rednie przedsi臋biorstwa, pytanie o certyfikaty pojawia si臋 stosunkowo rzadko. Inaczej sprawa si臋 ma, gdy meble nabywaj膮 korporacje, urz臋dy i plac贸wki publiczne zobowi膮zane do zakupu w procedurze przetargowej.聽

Elektryczna Regulacja Biurka Mdd Certyfikaty na meble biurowe
Elektryczna Regulacja Biurka Mdd

Certyfikaty na meble biurowe w post臋powaniu przetargowym聽

Jak w post臋powaniu przetargowym oceni膰 jako艣膰 i bezpiecze艅stwo mebli?聽

Dobrym sposobem jest przygotowanie mockapu- makiety do prezentacji wybranych mebli u klienta. W przypadku firm prywatnych w ten spos贸b weryfikuje si臋 trwa艂o艣膰, praktyczno艣膰, spos贸b wyko艅czenia oraz materia艂y. W przetargu r贸wnie偶 mo偶na skorzysta膰 z tego rozwi膮zania na pewnym etapie.聽

W praktyce jednak przygotowuj膮cy post臋powanie przetargowe raczej niech臋tnie akceptuj膮 t臋 metod臋 weryfikacji jako艣ci oferowanych wyrob贸w. Szkoda, bo wi臋ksze zaanga偶owanie na etapie post臋powania pozwala unikn膮膰 p贸藕niejszych rozczarowa艅 lub wyd艂u偶enia realizacji. Znacznie cz臋艣ciej stosuje si臋 weryfikacj臋 przedmiotu zam贸wienia na podstawie dokument贸w, takich jak certyfikaty i atesty. W opinii wi臋kszo艣ci zamawiaj膮cych, taka weryfikacja, przynajmniej we wst臋pnej fazie post臋powania, pozwala na wyodr臋bnienie ofert spe艂niaj膮cych wymagania zawarte w SIWZ (Specyfikacja Istotnych Warunk贸w Zam贸wienia) i OPZ (Og贸lne Warunki Zam贸wienia) post臋powania.聽

Zamawiaj膮cy zyskuje pewno艣膰, 偶e precyzyjnie okre艣laj膮c przedmiot zam贸wienia, otrzyma przedmiot o parametrach nie gorszych ni偶 opisane. I tu dotykamy istotnych z punktu widzenia urz臋dnika uczestnicz膮cego w procedurze przetargowej obaw.聽

Pierwsza to obawa przed w艂a艣ciwym prowadzeniem procedury, aby by艂a zgodna z UoZP (Ustawa o Zam贸wieniach Publicznych) i nie budzi艂a w膮tpliwo艣ci organ贸w sprawdzaj膮cych.聽

Druga obawa to czy meble biurowe wybrane w procedurze przetargowej b臋d膮 akceptowalnej jako艣ci i trwa艂o艣ci?聽

Z pewno艣ci膮, 偶膮danie certyfikat贸w mebli do oferty przetargowej na odpowiednim etapie post臋powania, jest jednym ze skuteczniejszych i transparentnych sposob贸w weryfikacji oferowanych mebli biurowych. Dlaczego wspominamy o odpowiednim etapie? Z naszego do艣wiadczenia wynika, 偶e je艣li weryfikacja nie nast臋puje przed wyborem oferty, to po zawarciu umowy i dostarczeniu towaru, zamawiaj膮cy zazwyczaj musi jako艣 porozumie膰 si臋 z oferentem, kt贸ry ma problem z spe艂nieniem zapisanych w post臋powaniu wymaga艅. Nawet je艣li dostarczone wyposa偶enie czy dokumenty odbiegaj膮 od wcze艣niej okre艣lonych wymaga艅, zwyci臋zca przetargu wie, 偶e zamawiaj膮cy zdecyduje si臋 na obni偶enie wymaga艅, a nie na zerwanie umowy.

Biurowe Stanowisko Pracy Mdd Certyfikaty na meble biurowe
Biurowe Stanowisko Pracy Mdd

Certyfikaty do przetargu na meble biurowe

Jakie normy opisuj膮 meble biurowe?聽

Oto podstawowe normy dotycz膮ce wyposa偶enia biurowego. 呕膮daj膮c sprawozda艅 z bada艅 przeprowadzonych na podstawie poni偶szych norm, przez niezale偶n膮 plac贸wk臋 certyfikuj膮c膮, zyskujesz pewno艣膰, 偶e otrzymasz dobrej jako艣ci meble biurowe.

EN 527-1 i 2 to norma dotycz膮ca mebli biurowych, takich jak sto艂y robocze i biurka, pod wzgl臋dem wymiar贸w (1) i bezpiecze艅stwa (2).

1 – Okre艣lono wymiary sto艂贸w roboczych i biurek przeznaczonych do prac biurowych w pozycji siedz膮cej, stoj膮cej lub po艂膮czonej. W normie nie uwzgl臋dniono wymiar贸w element贸w sto艂贸w do przechowywania ani innych stosowanych w biurach, a tak偶e lad recepcyjnych.聽

2 – Okre艣lono wymagania dotycz膮ce bezpiecze艅stwa, wytrzyma艂o艣ci i trwa艂o艣ci sto艂贸w roboczych oraz biurek u偶ywanych do prac biurowych w pozycji siedz膮cej, siedz膮co-stoj膮cej lub stoj膮cej. Norma nie dotyczy innych sto艂贸w przeznaczonych do pracy w biurze, kt贸re s膮 obj臋te norm膮 EN 15372. Zawiera badanie ugi臋cia blat贸w sto艂贸w oraz przyk艂ad oblicze艅 dotycz膮cych sztywno艣ci konstrukcji.

EN 14073-2 i 3 to norma dotycz膮ca bezpiecze艅stwa i wytrzyma艂o艣ci mebli biurowych do przechowywania, takich jak szafy, rega艂y i kontenery.

2 – Norma okre艣la wymagania bezpiecze艅stwa dla biurowych mebli do przechowywania. Nie obejmuje ona ci臋偶kich mechanicznych szafek kartotekowych, obrotowych szafek kartotekowych ani szaf na akta. Nale偶y zaznaczy膰, 偶e spe艂nienie wymaga艅 zawartych w normie nie wyklucza uszkodze艅 mebla wynikaj膮cych z regularnego z艂ego u偶ytkowania lub nadmiernie d艂ugiego okresu u偶ytkowania. Norma nie uwzgl臋dnia r贸wnie偶 bezpiecze艅stwa zwi膮zanego z budynkiem, na przyk艂ad wytrzyma艂o艣ci szafek wisz膮cych. Norma zawiera tylko wymagania dotycz膮ce szafki i jej cz臋艣ci. Kwestia 艣ciany i jej mocowania do 艣ciany nie jest zawarta w normie. Nie obejmuje r贸wnie偶 oceny procesu starzenia si臋.

3 – Norma okre艣la metody bada艅 w celu okre艣lenia wytrzyma艂o艣ci konstrukcji wolnostoj膮cych lub zawieszonych na 艣cianie biurowych mebli do przechowywania oraz stateczno艣膰 mebli wolnostoj膮cych. Obejmuje r贸wnie偶 meble mobilne. Nie obejmuje ona ci臋偶kich mechanicznych szafek kartotekowych, obrotowych szafek kartotekowych ani szaf na akta. Pr贸by zawarte w normie maj膮 na celu symulowanie si艂 przewracaj膮cych i obci膮偶e艅 konstrukcji, kt贸re mog膮 wyst膮pi膰 podczas normalnego u偶ytkowania, a tak偶e w przypadku niew艂a艣ciwego u偶ytkowania, kt贸re jest racjonalne.

EN 1335-1 i 2 to norma dotycz膮ca wymiar贸w i bezpiecze艅stwa krzese艂 biurowych do pracy.

1 – W dokumencie okre艣lono wymiary dla czterech typ贸w krzese艂 biurowych do pracy oraz metody ich wyznaczania. Nie odnosi si臋 to do siedzisk dla dzieci, dla kt贸rych istnieje osobna norma.

2 – Okre艣lono wymagania bezpiecze艅stwa, wytrzyma艂o艣ci i trwa艂o艣ci dla krzese艂 biurowych do pracy. Norma nie jest stosowana do innych krzese艂 w przestrzeni biurowej, dla kt贸rych istniej膮 inne normy. Wymagania opieraj膮 si臋 na za艂o偶eniu, 偶e krzes艂o biurowe b臋dzie u偶ywane przez 8 godzin dziennie przez osoby wa偶膮ce do 110 kg.

 

W SIWZ (Specyfikacja Istotnych Warunk贸w Zam贸wienia) na meble biurowe cz臋sto pojawia si臋 tak偶e wym贸g, 偶e stanowiska pracy musz膮 spe艂nia膰 wymagania okre艣lone w rozporz膮dzeniu MPiPS (Ministerstwo Pracy i Polityki Spo艂ecznej) z dnia 1.12.1998 r. w sprawie bhp na stanowiskach wyposa偶onych w monitory ekranowe (Dz.U. Nr 148, poz. 973).聽

O tym, jakie wymagania dotycz膮ce mebli biurowych zawiera to rozporz膮dzenie, pisali艣my w artykule Ochrona zdrowia pracownika [LINK].聽

W praktyce zapis ten jest trudny do zweryfikowania. Wi臋kszo艣膰 typowych produkt贸w na rynku spe艂nia minimalne wymagania. Trzeba jednak zaznaczy膰, 偶e rozporz膮dzenie z 1998 roku w niekt贸rych aspektach jest ju偶 przestarza艂e. Nie uwzgl臋dnia ono zmian w pracy z u偶yciem takich urz膮dze艅 biurowych, jak na przyk艂ad laptopy. Na pocz膮tku 2021 roku wp艂yn臋艂a petycja w sprawie zmiany tego rozporz膮dzenia [LINK], a w 2023 roku jest ono w fazie konsultacji, wi臋c mo偶na si臋 spodziewa膰, 偶e nied艂ugo zostanie znowelizowane.

Pr贸bki P艂yt I Tapicerek Narbutas
Pr贸bki P艂yt I Tapicerek Narbutas

Atesty i certyfikaty na meble biurowe lub komponenty u偶ywane do produkcji mebli biurowych

Jakie jeszcze atesty i certyfikaty wyst臋puj膮 w przetargach na meble biurowe?

Jednym z najwa偶niejszych atest贸w, 艣wiadcz膮cych o bezpiecze艅stwie mebli, jest atest higieniczno艣ci. Okre艣la on emisj臋 formaldehydu i lotnych zwi膮zk贸w organicznych VOC (kilka substancji) badanych na podstawie DIN EN717-1.聽

W wi臋kszo艣ci przetarg贸w na meble biurowe, zamawiaj膮cy okre艣la klas臋 higieniczno艣ci E1 jako minimaln膮, chocia偶 na rynku dost臋pne s膮 ju偶 produkty o ni偶szej emisji substancji szkodliwych dla zdrowia. Do艣膰 powszechn膮 praktyk膮 jest dopuszczanie przez zamawiaj膮cych atest贸w nie dla ca艂ego wyrobu, ale dla u偶ytych w produkcji materia艂贸w. W niekt贸rych przypadkach mo偶e to by膰 uzasadnione, ale trzeba pami臋ta膰, 偶e trudno jest rzetelnie zweryfikowa膰 takie zestawienie.

Meble biurowe, podobnie jak inne meble, s膮 nara偶one na intensywne u偶ytkowanie. Opr贸cz kwestii bezpiecze艅stwa konstrukcji, warto zwr贸ci膰 uwag臋 na w艂a艣ciwo艣ci powierzchni i jej wyko艅czenie pod k膮tem odporno艣ci na intensywne u偶ytkowanie. Chodzi g艂贸wnie o takie elementy jak:

  • * rodzaj struktury i klasa 艣cieralno艣ci powierzchni blat贸w roboczych,
  • * rodzaj kleju lub technologii do mocowania obrze偶a do obrabianej kraw臋dzi p艂yty,
  • * wynik badania si艂y odrywania obrze偶a, odporno艣膰 spoiny na wilgo膰 lub wysok膮 temperatur臋,
  • * sk艂ad tapicerki i jej odporno艣膰 na 艣cieranie, pilling, dzia艂anie 艣wiat艂a czy trudnozapalno艣膰,
  • * rodzaj kszta艂towania pianki tapicerskiej oraz jej twardo艣膰 i odporno艣膰 na plamy.

Zastosowanie materia艂贸w o wymaganych parametrach mo偶e by膰 r贸wnie偶 udowodnione za pomoc膮 odpowiednich atest贸w, za艣wiadcze艅 i certyfikat贸w wydanych przez niezale偶ne plac贸wki badawcze.

Szafa Standard Mdd
Szafa Standard Mdd

Certyfikaty i atesty wydane dla typowych mebli biurowych mog膮 stanowi膰 bardzo dobre narz臋dzie weryfikacji jako艣ci, bezpiecze艅stwa i trwa艂o艣ci mebli

Zanim za偶膮dasz od dostawcy odpowiednich za艣wiadcze艅, zastan贸w si臋, co dok艂adnie chcesz sprawdzi膰. Kt贸re parametry s膮 dla ciebie kluczowe, a kt贸re mniej istotne. Warto unika膰 przesadnych oczekiwa艅, poniewa偶 postawienie poprzeczki zbyt wysoko mo偶e skutkowa膰 brakiem produktu i producenta, kt贸rzy spe艂ni膮 wszystkie kryteria.

Je艣li napotkasz trudno艣ci w tym zakresie lub po prostu potrzebujesz konsultacji, 艣mia艂o napisz do nas. Ch臋tnie udzielimy ci wsparcia.